Werkzaamheden

+31 (0)180 234 030

EXPERTISE

GASDESKUNDIGE TANKSCHEPEN


Een gasdeskundige tankschepen is een getrainde vakman op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden, verantwoordelijk voor het zekerstellen dat repareren en onderhouden van (tank)schepen veilig gedaan wordt wanneer deze werkzaamheden gevaar kunnen opleveren voor brand, explosie of blootstelling aan giftige dampen of chemicaliën.Dankzij zijn training, ervaring en opleiding is de Gasdeskundige Tankschepen uniek gekwalificeerd als een specialist in het  controleren van de veiligheid en atmosferische bemonstering van besloten ruimtes.


In Artikel 3.5h. (Veiligheid aan, op of in tankschepen) van het arbeidsomstandighedenbesluit en hoofdstuk 4 (Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen) van de arbeidsomstandighedenregeling is vastgelegd dat het onderhouden, verbouwen, herstellen en slopen van K1-, K3-, KT- of T-schepen slechts plaats vindt nadat een onderzoek, is uitgevoerd door de gasdeskundige tankschepen.OVERIGE WERKZAAMHEDEN


Naast onze werkzaamheden als gecertificeerd gasdeskundige tankschepen bieden wij u ook onze volgende diensten aan:- Het verzorgen van dagelijkse controlemetingen (de zgn. 

  dagkeuringen);

- Gasvrijkeuringen van tankschepen voor het nemen van ligplaats 

  buiten een petroleum-, of oliehaven;

- Gasvrijkeuringen van bunkertanks aan boord van schepen voor   

  reparatie;

- Gasvrijkeuringen van combinatie tankschepen voor lossing van vaste

  lading in bulk;

- Gasvrijkeuringen van tankschepen i.v.m. een ladingwissel;

- Gasvrijkeuringen van besloten ruimtes in de maritieme en

  industriële sector;

- Cursus gasmeting en instructie in het gebruik van

  gasmeetapparatuur;

- Cursus wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid tankschepen 

  en gevaarlijke stoffen;

- Cursus besloten ruimten;

- Veiligheidstoezicht tijdens de overslag van gevaarlijke stoffen;

- Laag Zuurstof metingen (GPR-1200 ATEX Portable PPM Oxygen 

  Analyzer);

- Dauwpunt metingen (Alpha/Shaw model SADPų).